NODAT (Norsk Organisasjon for Dyreassistert Terapi) er en frivillig organisasjon. NODAT’s formål er å jobbe for helsefremmende tiltak ved hjelp av dyr.

Misjon: Nodat jobber for helse og velvære gjennom samvær med dyr

Lik oss gjerne på Facebook!

Som en frivillig organisasjon er vi helt avhenging av samarbeidspartnere.

Stor takk til alle disse bedriftene!